adwokat@grudziadz.com

§ Klienci indywidualni

Ten zakres usług prawnych skierowany jest w szczególności do Klientów indywidualnych. Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów w negocjacjach, w sprawach sądowych, a także w sprawach przed urzędami i organami Państwowymi.

patrz:
§ Przedmiot świadczonych usług
§ Zakres świadczonych usług

Powered by Internet Grudziądz © 2004 - 2010