adwokat@grudziadz.com

§ Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej (dalej "Witryna") dostępne są nieodpłatnie.
Witryna nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w Witrynie nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. W celu uzyskania porady prawnej należy zwrócić się bezpośrednio do Kancelarii Adwokackiej adw. R. Szymerowski & adw. P. Pawłowski S.C.
Zawartość Witryny, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie Kancelarii Adwokackiej adw. R. Szymerowski & adw. P. Pawłowski S.C. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów dostępnych w Witrynie na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii Adwokackiej adw. R. Szymerowski & adw. P. Pawłowski S.C. niedozwolone.
W zakresie dozwolonym prawem Kancelaria Adwokacka adw. R. Szymerowski & adw. P. Pawłowski S.C. wyłącza swą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki korzystania z Witryny, w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania Witryny albo wynikające z niedokładności lub niekompletności informacji umieszczonych w Witrynie.

Powered by Internet Grudziądz © 2004 - 2010