adwokat@grudziadz.com

§ Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych, obejmuje m.in. następujące działania:

  • sporządzanie pism procesowych, umów, porozumień itd.
  • sporządzanie opinii prawnych zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
  • dochodzenie roszczeń finansowych w postępowaniu nakazowym
  • prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
  • prowadzenie spraw podatkowych oraz administracyjnych wraz z zastępstwem procesowym w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • prowadzenie negocjacji w sprawie nawiązania, zmiany i rozwiązywania stosunku prawnego
  • mediacje i arbitraż
  • interpretacja przepisów prawnych
  • udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • rejestracja działalności gospodarczej
Powered by Internet Grudziądz © 2004 - 2010